Mths Destek Hattı : ( 0216 ) 216 336 66 44  - 0553 363 39 28
Bakanlık Onaylı MTHS Hizmeti TC. GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIGI ONAYLI MTHS HiZMETi

MTHS nedir ? Son yıllarda MTHS Hizmetinin kullanımın artması ile daha çok kişi tarafından MTHS nedir ? MTHS ne demek gibi sorular sorulmaktadır. MTHS Neidr sorusuna verilebilecek birden fazla yanıt şekli varken MTHS Nedir sorusunun en kısa yanıtı ise; MTHS yada MTHS Hizmeti olarak adlandırılan hizmet yeni ticaret kanunu kapsamında denetime tabi sermaye şirketleri için zorunlu uygulanacak bir yazılımdır olarak ifade edilebilir.

MTHS yönetmeliğinde yapılan tanıma göre MTHS Nedir sorunun yanıtı:

MTHS Yönetmeliği MADDE 7


(1) MTHS'lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkca verilmis faaliyet iznine baglıdır.
(2) Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen sirketler icin MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
(3) MTHS sıfatıyla sirketler adına erisime acık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arsivlenir.
MTHS Nedir sorusunu açıklamak ve MTHS kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak gerekirse; Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketleri web siteleri üzerinde bir bölümün "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı özgülenmesi suretiyle oluşturulacak alanı kapsamaktadır. Bu alana Bağımsız Denetime Tabi Sermaye şirketini resmi olarak temsile yetkili kişilerin e-imza kullanarak yönetmeliklerinde belirtilen belgelerin yüklenmesi sağlanabilmektedir.

 

Farklı bir yorumla MTHS Nedir sorunu yanıtlamak gerekirse, MTHS merkezi veritabanı hizmet sağlayıcısı kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. MTHS , bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri tarafından kullanılması zorunlu olan ve e-imza ile silinemez ve değiştirilemez özelliklerde belge ve bilgilerin yüklendiği bir yazılımdır. Bu yazılım bakanlık talepleri doğrultusunda raporlanmaktadır.

MTHS hizmeti web sitesine yönetmelikte de belirtildiği üzere "bilgi toplumu hizmetleri" linki ile eklenmelidir.


"Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS'ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada "bilgi toplumu hizmetleri" şeklinde bir ibareye yer verilir."

MTHS sistemi içinde ise MTHS yönetmeliğinde belirtilen belge ve dökümanların belirlenen tarihlerde Bakanlık tarafından MTHS Faaliyet izni verilen MTHS Yazılımına yüklenmesi gerekmektedir. MTHS kullanımı sırasında mutlaka her işlem şirket yetkililerinin e-imzası ile yapılmalıdır. MTHS nedir ? sorusunun yönetmelikteki tanımınıda aşağıda bulabilirsiniz.

Web Sitelerine eklenen MTHS yazılımı konusunda birçok firma malesef yanlış uygulamalar yapmaktadır. Yanlış bir MTHS uygulaması yok hükmünde olduğundan kanuni yükümlülüğünüz yapılmamış sayılacaktır. Bu nedenle yönetmeliğe uygun olarak MTHS Hizmetinin uygulanması şarttır.

En çok yapılan hatalı MTHS uygulaması ise MTHS Faaliyet izni almadan şirketin kendisinin yada web tasarım ajansı tarafından hazırlanan sistemin MTHS hizmeti gibi web sitesi,ne eklenmesidir. MTHS Hizmeti sadece faaliyet izni almış kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir.

MTHS hizmeti her ne kadar sadece web sitesi üzerine eklenen bir yazılım gibi anlatılsa da arka planda, e-imza atma, e-imza doğrulama ve periyodik olarak belirli formatlarda bakanlığa rapor sunumu da hizmeti oluşturan diğer temel unsurlardan bir kaçtanesidir.En öenmlisi ise MTHS Faaliyet izni olmadan bu hizmet verilemez. Yönetmelikler bu konuda çok açıktır. Bu nedenle özellikle MTHS Faaliyet izni olan firmalardan MTHS Hizmeti alınması kanununi bir zoruntur.

MTHS Hizmetine ilişkin her türlü destek için mths sağlayıcılar arasında bulunan MTHS Onaylı firma TTR MTHS firmamıza 0 216 355 75 37 nolu telefonumuz ulaşabilirsiniz.


MTHS Hizmeti veren firmalar tarafından yetki almış şirketlerin sorumlulukları yönetmelikte aşağıdaki tanımda belirtilmektedir.
MTHS'nin yükümlülükleri:
MADDE 8 – (1) MTHS;
a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı saglamakla,
c) Sirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte oldugu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlıga bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSiS ve diger ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçeklestirmekle, yükümlüdür.