Mths Destek Hattı : ( 0216 ) 216 336 66 44  - 0553 363 39 28
 TC. GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIGI ONAYLI MTHS HiZMETi

MTHS HiZMETiNi KiMLER ALABiLiR ?

Kanunun 397. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri Mths Hizmeti alması gereken şirketlerdir.
Denetime tabi sermaye şirketleri ise; aşağıdaki üç maddeden iki özelliği taşıyan şirketler olarak özetlenebilir.

a) Aktif toplamı 150.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası,
b) Yıllık net satış hasılatı 200.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası,
c) Çalışan sayısı 500 ve üstü.